Reagujte na vrijeme: Sve što trebate znati o osiguranju imovine

  • Objavljeno u Blog
  • 27. Nov 2019.

Mada se o tome ne govori dovoljno često, činjenica je da živimo u okruženju u kojem se, iako određene zakonom, mnoge regulacije te mjere sigurnosti i zaštite građana i njihove imovine ne provode u zadovoljavajućim mjerama.

Ovaj problem se u fokusu javnosti nađe tek onda kad je šteta već nastala, kao što je u slučaju nedavnih požara u stambenim objektima u glavnom gradu BiH koji su uzrokovali ogromnu materijalnu štetu vlasnicima stanova, a nažalost je izgubljen i jedan ljudski život.

Čak i nakon utvrđivanja uzroka požara i pronalaska krivaca, vlasnici stanova se u ovim situacijama pitaju kome se obratiti i kako naplatiti štetu, a ista pitanja se nameću i ostalim građanima koji se pribojavaju da bi se nekad mogli naći u istoj situaciji.

Dodatni problem u stambenim objektima u BiH predstavlja i nedostatak protupožarne opreme odnosno broja aparata za gašenje požara, kao i hidrantskih crijeva koji bi se trebali nalaziti na svakom spratu stambene zgrade. Nerijetko se dešava da ova oprema bude pokradena, pa se više ne nabavlja ili se čuva u podrumima što u slučaju požara ne znači mnogo.

Uz ovo, tu je i problem određenog broja nefunkcionalnih požarnih izlaza i stepeništa u tzv. visokim objektima koji omogućavaju sigurnu evakuaciju ljudi, a koji još od rata u Bosni i Hercegovini u brojnim zgradama nisu vraćeni u ispravnu funkciju.

Šta kada dođe do nastanka štete i gubitka imovine?

Ukoliko vlasnici oštećenih stanova, ali i vlasnici stanova iz kojih se požar proširio na druge stambene jedinice nisu prethodno osigurali svoju imovinu, put do utvrđivanja odgovornosti te naplate štete obično postaje dug i komplikovan.

Mnogo zavisi i od samog uzroka požara, odnosno nemogućnosti utvrđivanja direktne odgovornosti ukoliko je do izbijanja požara došlo npr. zbog kvara na električnim instalacijama u određenom stanu, a potraživanje naplate štete u ovom slučaju može rezultirati skupim i neizvjesnim sudskim postupcima.

U slučaju da njegova imovina nije bila zaštićena odgovarajućom polisom osiguranja koja uključuje i odgovornost za štete prema trećim licima, za nadoknadu štete su odgovorni vlasnik stana u kojem je požar nastao odnosno proširio se na druge stambene jedinice, te upravitelj - pravno lice koje upravlja zajedničkim dijelovima zgrade oštećenima u požaru.

Upravitelji takođe imaju mogućnost sklapanja osiguravajućih polisa za stanove, no u slučaju da ni ovo lice u momentu nastanka požara nije bilo osigurano, vlasnici naplatu štete opet mogu jedino zahtijevati od vlasnika iz čijeg se stana požar proširio na druge dijelove zgrade, te biti spremni na komplikovan proces naplate štete od fizičkih lica.

Kako zaštititi imovinu od požara i ostalih nezgoda?

Iako su naš stan ili kuća najčešće naša najvrijednija imovina, zanimljiv je podatak da se vlasnici nekretnina u BiH rijetko odlučuju da osiguraju i zaštite svoju imovinu od različitih nezgoda i prirodnih nepogoda kao što su požar ili poplava.

Statistički gledano, osiguranje imovine od požara ali i od drugih nezgoda i nepogoda kao što su poplave, oluje i udari groma te provalne krađe, u ukupnoj premiji osiguranja kotira izuzetno nisko. Prema nekim podacima imovinu je osiguralo tek nešto više od 1% bh građana.

Niske stope osiguranja imovine bilježe i druge zemlje u regionu, iako je ovaj proizvod osiguranja stana u današnje vrijeme cjenovno pristupačan građanima različitih platežnih mogućnosti.

Web shop UNIQA osiguranja u BiH na pakete osiguranja imovine nudi i poseban popust do 40 posto od ukupne cijene polise, pa tako osnovnu godišnju polisu osiguranja imovine za stan od 50 kvadratnih metara možete zaključiti za samo 49,20 KM. Ako ovome dodate određene pogodnosti kao što je odgovornost za štete nastale prema trećim licima ili naknada za izdavanje uništenih ličnih dokumenata, cijena godišnjeg paketa osiguranja za isti stan iznosi 82 KM.

U širokom izboru osiguravajućih polisa i proizvoda, UNIQA osiguranje nudi čak tri paketa osiguranja imovine - Home BasicHome Standard i Home Exclusive kojima su pokriveni različiti rizici, uključujući požare, poplave, udare groma, pucanja cijevi i stakala, provalne krađe pa čak i naknadu za izdavanje ličnih dokumenata izgubljenim u nekoj od navedenih situacija.

Ukoliko ste zbog neke od navedenih nezgoda ili nepogoda kao što su poplava ili požar primorani da boravite izvan vašeg stana ili kuće, Paket Home Exclusive sadrži i jedinstvenu naknadu za zamjenski životni prostor u kojem možete boraviti do povratka u vaš dom.

Sve detalje o spomenutim paketima osiguranja imovine možete pronaći ovdje, a za izračun tačne godišnje premije osiguranja dovoljno je da unesete broj kvadrata vašeg stana u našu online formu te otkrijete koji od tri ponuđena paketa vam najviše odgovara!

Odabirom bilo kojeg paketa UNIQA osiguranja stana ili kuće, ostvarujete i pravo na kućnu asistenciju koja podrazumijeva hitne intervencije bravara, stolara, električara, vodoinstalatera i staklara koji vam stoje na raspolaganju 24 sata i to bilo koji dan u sedmici.

Misli na sigurnost svog doma! Misli UNIQA!