KUPOVINA STANA POD HIPOTEKOM - Kakva je procedura i šta se radi u tim slučajevima?

  • Objavljeno u Blog
  • 12. Feb 2020.

Nakon pozitivne Odluke Banke o odobrenju stambenog kredita uspostavlja se hipoteka II reda i nakon dobijanja Rješenja o upisu hipoteke od strane RGZ (katastra) banka pristupa isplati sredstava. Po realizaciji našeg stambenog kredita obavezno je brisanje hipoteke I reda. Zatim, potrebno je da prodavac likvidira svoj  kredit i da nam dostavi Brisovnu dozvolu – to je saglasnost banke prodavca da se može izbrisati hipoteka u zemljišnim knjigama koju predajemo u RGZ i plaćamo taksu shodno tarifnku RGZ. Brisanjem hipoteke po kreditu prodavca hipoteka po našem stambenom kreditu automatski postaje hipoteka I reda, odnosno jedina hipoteka na sad već našem stanu.

Prilikom kupovine jednog ovakvog stana potrebno je obratiti pažnju na visinu duga koji prodavac ima u svojoj banci, kupoprodajnu cijenu i iznos kredita banke koji se odobrava nama za kupovinu stana. Ako je dug u banci prodavca jednak visini kredita koji mi potražujemo od naše banke, realizacijom stambenog kredita zatvara se prodavčev dug (što je najbolja varijanta). Ako je dug prodavca veći od kredita, banke koje odobravaju stambene kredite insistiraju da se prije realizacije kredita smanji dug prodavca na iznos jednak našem stambenom kreditu.  To se dokazuje donošenjem nove Potvrde o ostatku duga po prodavčevom kreditu.

Napominjemo da je način isplate kupoprodajne cijene jednog ovakvog stana neophodno precizirati Predugovorom odnosno Ugovorom o kupoprodaji stana.

Izvor: Nekretnine.rs